Rất may mắn

Posted by

Rất may mắn, cứ mỗi phóng sự của sinh viên được #CR đăng lên, lại có một cánh cửa được mở ra chào đón họ.
Tuy nhiên, các bạn sinh viên, học viên nên nhớ rằng, đó mới chỉ là mở cánh cửa ra thôi. Còn chuyện có ở lại được nhà người ta hay không, phụ thuộc vào nỗ lực và quyết tâm máu lửa ở chính các bạn.
Rất cảm ơn em Hong Nguyen và lão trọc Bắc Hoàng đã tiếp nhận nhân sự.
Lô hàng tiếp, chế nào ưng thì bơi cả vào đây.