“Rất nhiều đàn ông đều muốn tìm được một người phụ nữ không biết ghen tuông

Posted by

“Rất nhiều đàn ông đều muốn tìm được một người phụ nữ không biết ghen tuông, chẳng hề kiếm chuyện, không hay cãi lý, cũng chẳng vô duyên vô cớ làm ầm ĩ cửa nhà, dẫu bạn đối xử tốt hay không, cô ấy đều không để ý.” – (SONIA)
Kiểu phụ nữ đó đúng là có rất nhiều ưu điểm, nhưng chỉ có một khuyết điểm. Đó là, cô ấy không yêu bạn.
Tôi yêu và được yêu, tôi hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu. Đó là điều giúp tôi giữ lửa hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.
Cứ vậy mà phát huy nhé Nì Ngọc Lan