Ruud chắc chắn phải có giá 1 tỷ bảng

Posted by

Ruud chắc chắn phải có giá 1 tỷ bảng, Beckham cũng 1 tỷ.
Còn Giggs ư? Cậu ấy phải 2 tỷ bảng
Roy Keane không nói ngoa đâu.
Dembele giá 160 trịu
Neymar 222 trịu
Mbappe 185 trịu
Ai đã xem Giggs và Becks thì sẽ đồng ý ngay với anh Keane. So với đôi cánh huyền thoại của United thì mấy anh trên mới chỉ đáng hạng lông. Về nhiều thứ không chỉ bóng banh.
Dau Cong Hong, Nguyễn Anh Tuấn, Huy Nghiem, Jimmy Do,