Sáng nay đi trong trường thấy tấm biển này ở cửa số một lớp học

Posted by

Sáng nay đi trong trường thấy tấm biển này ở cửa số một lớp học. Mặc dù tại Hoa Kỳ hiện nay một số trong những điều này không hẳn đã phù hợp với suy nghĩ của chính quyền Trump và cũng còn một khoảng cách với thực tế, nhưng người dân Mỹ vẫn có thể “bướng bỉnh” khẳng định như vậy về môt đất nước trong lý tưởng của mình. Liệu mỗi công dân trên thế giới có thể tự hào khẳng định như vậy về quốc gia của mình không? Mong được như vậy.
Cho các bạn không đọc tiếng Anh. “Tại nước Mỹ: Mọi người đều bình đẳng. Tình yêu chiến thắng. Mạng sống người da đen quan trọng, Người di dân và tỵ nạn được đón chào. Người khuyết tật được tôn trọng. Phụ nữ làm chủ thân thể của họ. Nhân loại và hành tinh được đánh giá cao hơn lợi nhuận. Sự đa dạng được tán dương”