Sáng nay

Posted by

Sáng nay, cô bạn cùng lớp post lại ảnh này. Nhìn ảnh mà nước mắt lã chã.
Than ôi, cuộc đời éo le như cây tre nghìn đốt/ Như ví không đô, như bốt (ATM) không tiền.
Vì sao??? *đấm ngực bình bịch*. Vì sao “điểm rơi nhan sắc” của bạn Thỉ lại rơi vào hồi nhi đồng thế nàiiiiiii????
Đố các bẹn, bạn Thỉ là cái đứa nào trong hình đới????