Sao lại có thể để học sinh cùng làm một điều giả dối như vậy

Posted by

Sao lại có thể để học sinh cùng làm một điều giả dối như vậy? Giả dối được xây dựng quy mô và được học sinh hưởng ứng tới mức đến chính bản thân ông ta cũng ảo tưởng vào khả năng của mình để rồi chấp nhận giao đấu với người ngoại phái.
Đòn của ông ta như được quay chậm thì đánh làm sao được? Cậu MMA kia cũng quá tầm thường. Một đòn đá vào mặt là xong.
Võ học là một thứ trung thực nhất mà còn vậy. Đòn thế, tốc độ, sức mạnh, sự công phu, nhận thức đúng về võ thuật không bao giờ có thể dối.