Sao mà trên đời này lại có nhiều người kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng nhệ

Posted by

Sao mà trên đời này lại có nhiều người kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng nhệ… Nhiều lúc mình nói vô tư vđ ra trả nghĩ ngợi gì mà thành ra lại nghĩ mình thế lọ thế trai :))))
Thôi thì cứ EM ƠI HÃY SỐNG SAO CHO MÌNH THẤY VUII… kệ thiên hạ đi em ơi :))))