Share lại note nhân dịp thấy có bạn nào đó mở cái lớp gì y chang cái này xong còn kêu là cám ơn bản gốc nha vì mình học theo bạn đó

Posted by

Share lại note nhân dịp thấy có bạn nào đó mở cái lớp gì y chang cái này xong còn kêu là cám ơn bản gốc nha vì mình học theo bạn đó. Nói chớ học theo thì cũng phải chịu khó đổi case study chớ :))
Vậy mới thấy cái workshop này chất lượng quá, đúng y như anh host quảng cáo, là bạn đi học một bữa thôi là về bạn hiểu rồi bạn xài lại được liền, tha hồ đem ra cho team trong nhà bạn làm theo. Mà chắc ảnh quên dặn là nhưng đừng lấy đi mở lớp nha…