Tâm sự của một cô giáo

Posted by

Tâm sự của một cô giáo.
Ngay từ đầu mình đã thông báo sẽ không ngại ký xác nhận đồng ý cho sinh viên đi thi trong trường hợp nghỉ quá số buổi, vậy nên các em không cần đi học nếu không thích, và tuyệt đối không điểm danh hộ.
Hôm nay không buồn ngủ, không đói, không mệt, mà thấy mất năng lượng ghê. Lớp đi học 21 người mà ký tên 29 người.
Học với nhau cả kỳ rồi, một chút chân thành thôi cũng khó nói.
Dọa nạt để làm gì, biện pháp để làm gì.
Tự bảo bản thân hãy mạnh mẽ hơn vì chắc rằng tương lai sau này sẽ còn nhiều điều tương tự, khi nỗi sợ hãi và lòng tham khó mà hết được.