Tháng 4 âm

Posted by

Tháng 4 âm, dù đã đăng ảnh tránh huỷ hàng mùng 1 nhưng vẫn có bạn không biết cố tình hay ko huỷ đơn khiến cái tháng 4 của em nó như mớ bòng bong. Hàng hoá khổ sở kinh khủng khiếp. Cái thì chậm, cái thì bùng, cái thì huỷ. Cố mãi mới xong cái tháng cô hồn ấy thì hôm nay , sáng mùng 1/5 Âm tiếp tục một bạn nữa huỷ hàng
Dù trước đấy giục lấy giục để GỬI SỚM giúp em
Làm nào bây giờ. Bực muốn điên lên được.
Các bạn vô ý thức lắm ấy. Chán chả muốn nói gì nữa !