Thành công không phải do sự giúp đỡ của người khác mà chính do lòng tự tin

Posted by

Thành công không phải do sự giúp đỡ của người khác mà chính do lòng tự tin. Sự tư tin , cố găng .
Đôi khi để thành công chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ . Mất mát nhiều thứ, tổn thương , phải cam chiệu. Ngậm đắng nuốt cay …
Trên đời này chỉ có những việc .không dám nghĩ…..không dám làm
chứ không có việc gì không thể làm được !!
Hãy hành động thôi – không có rào cảng nào cản đươc sự đam mê.
Hãy làm khi chúng ta còn trẻ , còn đầy nhiệt huyêt. Dẻo dai ..để xây dựng nên những gì đúng với sức lao động của mình !
See Translation