Tìm đọc Pi số 6

Posted by

Tìm đọc Pi số 6.
Tôi tin rằng không ai nhớ được công thức nghiệm của phương trình bậc ba. Tôi cũng chịu, không nhớ. Mục đích của bài viết “Giải phương trình bậc hai và bậc ba là giải thích cặn kẽ bản chất cấu trúc đại số chi phối công thức nghiệm. Bài này có lẽ hơi “thử thách” hơn những bài tôi viết cho Pi ở những số trước, nhưng có lẽ cũng tốt khi qua đó bạn thấy tư duy đại số, có phần nào hình thức, có thể dùng để giải quyết những vấn đề cụ thể hóc búa và không hình thức.
Pi số 6 còn có nhiều nội dung rất hay khác …