Tôi không nhận

Posted by

Tôi không nhận
Ông bạn giàu có lại hào phóng, mới xây ngôi biệt thự. Hôm bạn chuyển nhà, tôi sang giúp. Tưởng bạn chuyển đồ từ nhà cũ sang nhà mới, bạn bảo, chỉ sang người không, còn thải loại hết. Bạn bảo:
– Ông lấy bộ sa lông về mà dùng.
– Ôi, ông cho tôi xin. Cảm ơn ông.
– Ông lấy con ô tô kia về mà dùng.
– Quý quá. Đội ơn ông…
Bạn cho gần hết rồi, tôi đều nhận hết và hết lời cảm ơn. Khi bạn chỉ tay, tôi vội nhìn theo hướng tay bạn:
– Cho ông nốt đấy.
Tôi ớ ra ngạc nhiên. Ấy là cô vợ của bạn. Tiếc thì có tiếc, tôi đành phải lắc đầu:
– Thôi. Tôi xin cảm ơn ông. Già quá rồi. Ông cứ để đấy mà dùng.