Tôi tưởng vai trò của ĐBQH là bảo vệ quyền lợi của dân

Posted by

Tôi tưởng vai trò của ĐBQH là bảo vệ quyền lợi của dân, tôi hiểu vậy có sai không? Nếu không sai thì tại sao đại biểu này lại có cái đề nghị này nhỉ. Chẳng phải công an đã làm cái việc bắt bớ với những người bất đồng chính kiến, bảo vệ chính quyền rồi sao?
Hơn nữa, định nghĩa thế nào là bôi nhọ, làm mất uy tín. Theo tôi thì không thể bôi nhọ hay làm mất uy tín ai được. Người bịa đặt thông tin, bôi nhọ vô căn cứ thường là làm mất uy tín của chính mình trước.