Tôi vừa đi viếng một người bạn

Posted by

Tôi vừa đi viếng một người bạn, một người đã đồng hành cùng với chúng tôi trên những nẻo đường từ thiện.
Một con người giỏi giang, kiên cường, nhiệt tình và nhân ái đã vĩnh biệt chúng tôi ở cái tuổi đáng ra con người đang sung sức và thăng hoa nhất.
Và cho đến lúc này, chỉ có thể nói với nhau rằng : cuộc đời không biết còn mất lúc nào, hãy tranh thù đối xử tử tế với nhau được chừng nào hay chừng đó.
Làm người tốt không có nghĩa là sẽ được báo đáp, nhưng nó chắc chắn làm chúng ta thanh thản.