Trên kênh Max đang phát phim Bệnh Dịch (Contagion) nói về chuyện thế giới có thể tan hoang thế nào khi có một virus lạ độc khủng khiếp

Posted by

Trên kênh Max đang phát phim Bệnh Dịch (Contagion) nói về chuyện thế giới có thể tan hoang thế nào khi có một virus lạ độc khủng khiếp.
Cuộc sống con người và cơ cấu xã hội mong manh vô cùng trước kiểu thảm họa này. Cuộc đấu tranh với nó cực kỳ khó khăn. Đến mức cận kề tuyệt vọng.
Là phim thôi, nhưng nó phản ánh một dạng đe dọa có thật.
Trước đe dọa đó chỉ có một đội quân có thể bảo vệ thế giới là y khoa, công nghiệp dược phẩm. Và vài người kiệt xuất xả thân vì đồng loại.