Trưa Chiều thứ 7

Posted by

Trưa Chiều thứ 7. 29 âm do tháng này thiếu nên e trả hàng sớm cho mọi thắp hương mùng 1,ai lấy ới em sớm nhá
-Bánh trưng gù hà giang 55k/cặp 400-500g ship từ 1 cặp
-Bánh trưng lá cẩm tím 45k/c 600-700g
☎☎0985365142
Đc: kđt văn khê
Fs văn khê,the Price,an hưng
See Translation