Vì Sao Huế không bao giờ phát triển mạnh

Posted by

Vì Sao Huế không bao giờ phát triển mạnh? Bởi đơn giản đây là cái nôi của cung đình, một vùng đất không tụ khí tư tưởng phong kiến mấy trăm năm đã bám sâu vào rễ nơi này nên dù muốn dù không thì họ vẫn ôm cái nôi của quá khư và Kinh Đô Vương Triều Phong Kiến. Đối với tôi đến Hếu nó có một cái gì đó âm u chứ không phải là một vùng đất năng động. Việc chính quyền TP Huế vừa qua có làm bãi xe hay cái gì gì đó, cũng là mong muốn đem mảnh đất này cất cánh, vua hay chúa thì có hằng trăm cung tần mỹ nữ. Bà nào cũng muốn trùng tu tôn tạo thì nên đế con cháu họ làm, chúng ta đối với họ chí là một phần của di tích lịch sử ngày xưa chứ không phải là hoàng tộc. Vậy nên đừng bắt cái chính quyền này gồng gánh những trách nhiệm mà các lão vua chúa ăn chơi nhảy múa từ thời xưa tạo ra.