Vì sự đam mê của chính mình

Posted by

Vì sự đam mê của chính mình… tôi đã đặt ra cho bản thân cái mục tiêu tuy nó ko lớn lắm nhưng khó có thể với tới, nhưng ko vì thế mà tôi bỏ cuộc…
Tôi sẽ bắt đầu từ con số 0 tròn chỉa đó…
Đấu tranh vì bản thân, đấu tranh vì cần phải đấu tranh…
Giống như con cua biển ý vì sự sống mà nó cũng đấu tranh và tự tìm được chỗ trú chân để bảo vệ chính nó mà bước qua ấy…..!
Cố lên hì..!