VUI MÀ: Chuyện

Posted by

VUI MÀ: Chuyện
NHIỀU CÀNG TỐT
Mấy ông về hưu, rỗi việc, ngồi quanh ấm trà, chuyện phiếm. Cười như công nông nổ.
Bỗng ông Cách đưa chuyện: Các ông đã đến tượng đài của thành phố mới xây bên cạnh hồ công viên chưa?
Mấy ông nhao nhao: Đến cả rồi! Đến cả rồi!
Ông Tân: Có người bảo đấy là thành phố Uông Bí thu nhỏ! Họ còn bảo đấy là biểu tượng của thành phố nữa chứ!
Ông An: Đúng rồi! Các bức tranh vẽ ở đấy mà mấy ông họa sĩ cứ gọi là gì nhỉ, là…là…
Ông Cách: Là phù điêu!
Ông An: Đúng rồi! Phù điêu! Nó thể hiện được hết các hoạt động về kinh tế văn hóa xã hội của Uông Bí, thế mới giỏi chứ!
Ông Cách: Thế mới phải tốn hai mươi tỷ đồng!
Ông Tân: Nhưng tôi nghe đâu lại mới khởi công xây một nhà cao tới 18 tầng cách tượng đài chưa đầy trăm m thì biểu tượng bị nhà choán hết còn gì?
Ông An: Biểu tượng ấy bị choán, thì ta lại lấy nhà 18 tầng làm biểu tượng, vì Uông Bí đã có nhà nào cao đến 15 tầng đâu? Theo tôi nhà 18 tầng xứng đáng là biểu tượng của thành phố!
Ông Tân: Làm gì mà một thành phố có lắm biểu tượng thế! Cách đây ít năm hình như người ta đã lấy lô gô Chùa Đồng làm biểu tượng rồi thôi!
Ông Nghị từ nẫy vẫn ngồi im lặng bây giờ mới chêm vào: Các ông buồn cười thật: Thành phố trẻ có nhiều biểu tượng để mọi người dễ nhận ra càng tốt chứ sao?
Mọi người: Đúng! Đúng! Hay! Hay!!!
Họ cung nhau chén trà cười ha hả…công nông lại nổ ròn.