XÉT XỬ KIỂU “BỐC THUỐC” TRỊ BỆNH

Posted by

XÉT XỬ KIỂU “BỐC THUỐC” TRỊ BỆNH.
Dù không là luật sư bào chữa cho các bị cáo, nhưng tôi không chấp nhận phần “nhận định” của bản án quy buộc cả 03 bị cáo đều chịu trách nhiệm hình sự, hình phạt như nhau mà bỏ qua áp dụng điều 20 BLHS về đồng phạm.
Mặt khác, quy định về đồng phạm theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo theo luật hình sự 2015 như sau:
“Điều 17 BLHS năm 2015 bổ sung thêm khoản 4 “Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.”
Trong vụ án sau 5 lần trả hồ sơ không tìm ra được hung thủ thực sự gây ra cái chết cho nạn nhân, mà buộc tất cả đều phải chịu TNHS như nhau là áp dụng trái nguyên tắc pháp luật về đồng phạm.